vyhraj
sony playstation®5, tv

ĎALŠIE KÚZELNÉ CENY

Coca-Cola PS5, TV
KÚP
REGISTRUJ SA
Vyhraj

Výhry

30x
Playstation® 5

30x PS5

30x
Smart televízor 50“

30x Smart televize  50

30x
Minichladnička

30x Minilednička

30x Miniprojektor

30x Miniprojektor

300x Herné kupony
v hodnote 16 EUR

Herne kupóny v hodnote 16 EUR

AKO SÚŤAŽIŤ?

KÚP SI AKÝKOĽVEK SÚŤAŽNÝ PRODUKT V AKEJKOĽVEK PREDAJNI NA SLOVENSKU

USCHOVAJ SI ÚČTENKU! (Uschovaj si všetky účtenky, s ktorými si sa zapojil/a do súťaže, budeme ich potrebovať na kontrolu).

ZAPOJ SA NIŽŠIE ALEBO ODŠLI SMS V PREDPÍSANOM
TVARE - ako poslať SMS nájdeš v úplných pravidlách

SÚŤAŽNÉ PRODUKTY:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite
0,33l / 4x 0,33l / 6x 0,33l CAN

0,5l / 1l / 1,75l / 2,25l / 4x 1,75l PET

Coca/Cola, Fanta, Sprite
Súťaž prebieha od 14. 2. do 14. 4. 2022

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžeš zapojiť pomocou SMS, ale aj vyplnením formulára nižšie. Do súťaže je zaradený len jeden kód vytvorený z dátumu, času a hodnoty z pokladničného dokladu. Uschovaj si všetky pokladničné doklady. Je možné, že v prípade výhry budeš vyzvaný na preukázanie sa všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré boli registrované do súťaže pod tvojím telefónnym číslom.

SÚŤAŽNÝ FORMULÁR

+421

URČENIE VÝHERCOV

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY PLAYSTATION 5 / SONY SMART TELEVÍZORA 50” - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude do systému doručený v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po šťastnej chvíľke. Súťaž je rozdelená na 60 denných súťažných kôl, v každom súťažnom kole je pre tento typ výhry stanovená 1 šťastná chvíľka. Celkovo je v súťaži stanovených 30 šťastných chvíľok pre PLAYSTATION 5 a 30 šťastných chvíľok pre SMART TELEVÍZOR 50”.

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY MINICHLADNIČKA COCA-COLA / MINIPROJEKTOR Philips - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude do systému doručený v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po šťastnej chvíľke. Súťaž je rozdelená na 60 denných súťažných kôl, v každom súťažnom kole je pre tento typ výhry stanovená 1 šťastná chvíľka. Celkom je v súťaži stanovených 30 šťastných chvíľok pre MINICHLADNIČKU a 30 šťastných chvíľok pre MINIPROJEKTOR Philips.

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY VOUCHER Herné kupóny v hodnote 16 EUR - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude do systému doručený v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po šťastnej chvíľke. Súťaž je rozdelená na 60 denných súťažných kôl, v každom súťažnom kole je pre tento typ výhry stanovených 5 šťastných chvíľok. Celkovo je v súťaži stanovených 300 šťastných chvíľok pre tento typ výhry.

Všetky výhry sú spoločné pre Českú a Slovenskú republiku.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť vždy následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup súťažných produktov, na ktorom musia byť zhodné údaje, ako boli použité v súťažnom vstupe.

Súťažná SMS je spoplatnená ako bežná SMS podľa tarify mobilného operátora súťažiaceho. Zapojením do súťaže súťažiaci súhlasí s úplnými pravidlami súťaže.

úplné pravidlá súťaže